تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-2 بيان مسأله

ارتباطات در لحظه، با خود، دیگران و طبیعت می باشد. همان‌گونه که در ورای الفاظ و اعمال، معنایی قرار دارد، در مورد زندگی نیز می‌توان گفت که خود زندگی و اجزای آن نمی‌توانند مطلوب و مقصود نهایی باشند، معنای زندگی امری متعالی هست که در قلمرو بیرون از فرآیند زندگی قرار دارد و زندگی وسیله یا زمینه‌ای برای رسیدن به آن می باشد. معنای زندگی برای هر شخص، مبتنی بر شناخت او از ماهیت هستی و جایگاه بشر و زندگی او در جهان می باشد (هیک[1]، ترجمه سالکی: 1382). معنای یک اقدام انسانی، به هدفی بستگی دارد که شخص آگاهانه آن را انتخاب کرده باشد. لیکن انتخاب هر هدفی به عنوان هدف غایی نیز به معناداری زندگی منجر نمی‌شود، بلکه تنها هدفی از ظرفیت معنادار ساختن حیات برخوردار می باشد که مبتنی بر مبنایی معقول باشد. به عبارت دیگر، زندگی معنادار، آن می باشد که در آن، هدف واقعی و اصیل زندگی، معین و کشف شده باشد. کسی که هدف واقعی زندگی را تشخیص نداده می باشد و غیرهدف را هدف پنداشته می باشد و همچنین کسی که هدف را شناخته، اما در راستای تحقق آن، زندگی نمی‌کند، در حقیقت از زندگی معنادار برخوردار نیست، حتی اگر خودش، احساس بی‌معنایی نداشته باشد (متز[2]، 2002).

هدف‌داشتن و معناداری یک اقدام، معنویت را تأمین نمی‌کند. زیرا که معنویت، به معنای معناداری کل زندگی می باشد و نه فقط بخشی از آن. لذا برای برخورداری از معنویت و زندگی معنادار، اولین شرط آن می باشد که فرد همه اعمالش در زندگی را در راستای هدفی واحد تنظیم کند (سلیمانی، 1382). به گونه‌ای که فقط یک هدف غایی برای او مطرح باشد و مطلوبیت سایر اهداف، مطلوبیتی غیری بوده، تنها به عنوان اهدافی متوسط و مقدمی که وی را برای رسیدن به هدف غایی کمک می‌رسانند، مورد توجه و اراده وی قرار گیرند. به همین دلیل، انتخاب هر هدفی به عنوان هدف غایی نیز به معناداری زندگی منجر نمی‌شود، بلکه تنها هدفی از ظرفیت معنادار ساختن حیات برخوردار می باشد که بالاترین استعداد بشر برای پیش رفتن در مراتب هستی و عالی‌ترین مراتب کمال انسانی ممکن را نشان دهد (روبرت[3]، 1978). در غیر این صورت، اهداف مورد نظر همچون پلکانی که تنها تا میانه آسمان بالا می‌روند، به ناکجاآباد منتهی می‌شوند و دیر یا زود بشر را در فضایی نامطمئن رها کرده و نهایتاً به سقوط او در که توجه او و رفتارهایش بر اساس هستی‌شناسی اسلامی می باشد، بر اساس آموزه‌های اسلام و قرآن نیز اقدام می‌کند و پس، رفتارهای بسیار

[1]. Hick

[2]. Metz

[3]. Robert

 

 

 پایان نامه مطالعه اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: مطالعه اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی