تکه ای از متن پایان نامه :

 

متفاوتی نسبت به فردی دارد که از هستی‌شناسی غیر دینی پیروی می‌کند (اسمعیلی، 1386).

آموزه‌های قرآنی، شامل افق وسیعی از گذشته تا آینده می باشد که در مقابل روان‌شناختی گذشته‌نگر مانند فروید یا حال‌نگر مانند پرز و یا آینده‌نگر مانند آدلر قرار دارد. در دید معنویت اسلامی، همه زندگی مهم می باشد و بایستی جذب و یکپارچه شود. گذشته را بایستی دید و پند آموخت و اما در آن نماند (ابراهیم، آیه 10؛ اعراف، آیه 78؛ روح، آیه 42؛ سبا، آیه 18؛ بقره، آیه 17).

بایستی در حال زندگی کرد و توشه گرفت و آینده را بایستی طراحی کرد (قلم، آیه32). در این دیدگاه سرنوشت هر کس در اختیار خود اوست (آل عمران، آیه137؛ انفال، آیه53؛ انعام، آیه130؛ شورا، آیات30 و 79).

از منظر قرآن، بشر آزاد آفریده‌ شده، راهنمایی شده و با انتخاب‌های خود اوست که خط مشی زندگی‌اش را تعیین می‌کند (بشر، آیه 3).

در نظر داشتن خود و مراقبت از خود و به عبارتی خود‌آگاهی، وظیفه اصلی بشر می باشد و نافع‌ترین علوم، علم به خود می باشد (روم، آیه8).

قواعد و قوانین ارتباطات بین فردی از منظر قرآن کریم کاملاً مدون شده و محور تدوین عدل و انصاف می باشد. جایگاه بشر در مقابل جهان، مبتنی بر تسخیر و تصرف می باشد، و اینکه در دست یافتن به نتیجه و هدف، شرایط متعددی دخالت دارند، پس در دست‌یابی به نتیجه می‌توان به خداوند توکل و اعتماد کرد (آل عمران، آیه159). که این مرحله به کنترل اضطراب در ارتباط با نتیجه منجر می شود.

بدین ترتیب، اسلام به عنوان کامل‌ترین و جامع‌ترین دین که درمورد همه ابعاد وجود بشر سخن به میان می‌آورد، مسیر و راه درست حرکت و رسیدن را به بشر نشان می‌دهد و در نتیجه افسردگی، ناامیدی و درماندگی را جایز نمی‌داند.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که آشنایی بیشتر با آموزه‌های هستی‌شناسانه قرآنی بر افزایش سلامت روان و کاهش نشانه‌های اختلال‌های روانی مؤثر می باشد (اسمعیلی، 1386).

در دنیایی که بشر امروز خود را بی‌معنی، تنها و سرگردان می‌بیند و دوگانه‌گرایی و چندگانه‌گرایی، بشر را از خود دور ساخته‌می باشد، احساس وحدت و یکپارچگی وجودی، سلامت جسمانی و روانی بسیار می باشد. از پیامدهای بلندمدت و شدید افسردگی، می‌تو‌ان آسیب‌دیدن روابط اجتماعی، شغلی و خانوادگی، سوء مصرف مواد و حتی خودکشی را نام برد (دیو، دنیل، گلدستون، مک کال و کوئینگ[1]، 2010). با در نظر داشتن شیوع و پیامدهای این اختلال، ضروری می باشد که درمانی مؤثر و متناسب با فرهنگ هر جامعه صورت گیرد.

[1]. Dew, Daniel, Goldston, McCall & Koenig

 

 

 پایان نامه مطالعه اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: مطالعه اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی