تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

5-اهداف  پژوهش

مهمترین اهداف در این پژوهش عبارتند از:

1.آسیب شناسی روابط  دولت و نهادهای مدنی در چارچوب سه الگوی نظری مرتبط با این موضوع

2.آسیب شناسی نهادهای مدنی و عملکرد آنها در چارچوب دو الگوی نظری جامعه سیاسی و جامعه مدنی

3.مطالعه تحلیلی موانع جامعه شناختی سیاسی و اجتماعی- فرهنگی در مقابل نهادهای مدنی در شیخ نشین های خلیج فارس

 

6-اظهار متغیرهای پژوهش

در این پژوهش متغیرهای مستقلی همچون :نوع ساخت قدرت یاحکومت، چیرگی فرهنگ تابعیت وطایفه ای برفرهنگ مدنی،شکافهای اجتماعی وسیاسی بین نیروهای اجتماعی ونهادهای مدنی، بی اعتمادی متقابل دولت ونهادهای مدنی به یکدیگر،جنگ قدرت حاکم برفضای مدنی وحکومت ومتغیرهای دیگر همگی متغیرهای تبیین کننده برای متغیر وابسته یعنی ارتباط دولت ونهادهای مدنی درمنطقه خلیج فارس و ایران هستند.

 

7-تعریف مفاهیم ومتغیرها

روابط اجتماعی اطلاق می­شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی می باشد و مجموعه­ای از نهادها، مؤسسات، انجمن­ها، و تشکل­های خصوصی و مدنی(غیرخصوصی) را در بر می­گیرد. (بشیریه، 1374؛ 56)

جامعه مدنی در چارچوب جامعه شناسی وتجددگرایی،نوعی شیوه زندگی ونمادی از پیشرفت تمدن بشری می باشد.جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه ای از روابط اطلاق میشود که خارج از دخالت قدرت سیاسی می باشد ومجموعه ای از تشکل های خصوصی، نهادهای مشارکت قانونی و موسسات تمدنی را در برمیگیردودارای ارکان و اصولی می باشد که تنها با تحقق یافتن این شاخص ها واصول، جامعه مدنی به مفهوم واقعی خودش نمودار می شود.(ازغندی،1384؛72)

در مجموع می توان گفت جامعه مدنی، مجموعه ی گروه ها،انجمن ها،مطبوعات، طبقات،سندیکاها و احزاب می باشد که به صورت مستقل از قدرت حاکم به فعالیت می پردازند و مابین دولت و جامعه قرار دارند و هم چنین مدافع حقوق افراد در مقابل زیاده خواهی های دولت می باشند.

 

 

 پایان نامه آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی