تکه ای از متن پایان نامه :

 

الف) الگوی غیرتعاملی و بی­اعتمادی بین دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی

در این الگو ارتباط بین دولت و جامعه و نهادهای مدنی در یک راستا و همسو نیست، بلکه با هم در تناقض می­باشند. گاها اقدامات دولت جامعه مدنی را سرکوب و نابود می­کند و برای فرار از این مشکل بعضا همه سطوح جامعه را غیردولتی می­کنند و مالکیت را تغییر می­دهند. و از عوامل سیاسی مانند ایجاد اقتصاد توسعه­یافته مبتنی بر بازار کار، خودمختاری جامعه و همه بخش­های آن، حاکمیت قانون و تاکید بر شهروندان استفاده می­کنند.

فرهنگ سیاسی دموکراتیک، جامعه دموکراتیک، همچنین آزادی­های اخلاقی و معنوی، عوامل تغییر و نوآوری هستند جدا از هر چیز، ضروری می باشد موقعیت طبقه میانی از حالت فقر (موجود در آن) بهبود یابد؛ طبقه­ای که ستون فقرات جامعه مدنی به شمار می­آید. علاوه بر آن خودجوش و مستقل از دولت می باشد که گستره ای از نهادهای صنفی، اجتماعی،گروه های مدنی، اقتصادی، فرهنگی، آگاهی دهنده، آموزشی، گروه های معطوف به توسعه، معطوف به هدف خاص، مطبوعات و انجمن های داوطلبانه در عرصه عمومی و حد فاصل بین عرصه خصوصی و دولت ها را در بر می‌گیرد.

فیلیپ اشمیتر، جامعه مدنی را متشکل از انجمن ها، گروه ها و نهادهای میانجی مستقل از دولت و در حد فاصل بین خانواده ها و دولت می داند که : مستقل از مقامات عمومی شکل می گیرند، قادر به گفتگو و سازمان دهی برای اقدام به کنش جمعی برای پیگیری خواسته ها و مطالبات خود هستند و فعالیت آنها در چهارچوب قانون می باشد. وی چهار ویژگی یا عنصر برای جامعه مدنی قائل می باشد که عبارتند از: 1)استقلال دوگانه (هم در شگل گیری و هم ایفای تأثیر) 2) کنش جمعی متناسب 3)عدم تعدی به حقوق و مصالح دیگری 4) مدنی بودن. برای مثال گروه های مافیایی از ویژگی های سوم و چهارم برخوردار نیستند. به نظر می رسد که این تعریف، جامع باشد و نیاز به تکرار تعریف های دیگر نباشد.

نگاه ما به نهادهای مدنی نباید به صورت پیشینی و با استناد به اهداف اعلامی آنها باشد، بلکه بایستی عمدتا یک نگاه واقع بینانه، عینی، عملکردی و پسینی باشد. اگر نهادهای مدنی اهداف اعلامی و خواسته های اعضاء قانونمندی و اخلاق فاصله بگیرند و به سمت الیگارشیک شدن و تحقق اهداف قدرت طلبانه رهبران خود حرکت کنند، در واقع از جامعه مدنی فاصله گرفته و به سمت جامعه سیاسی با محوریت قدرت طلبی حرکت کرده اند.

  به عبارتی دیگر ماباید یک نگاه آسیب شناسانه در مورد نهادهای مدنی با در نظر گرفتن احتمال و پتانسیل های فساد و قدرت طلبی را مدنظر داشته باشیم. مهمتر آنکه مطالعه کنیم آیا خود نهاد مدنی تعهد 

 

 

 پایان نامه آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی