تکه ای از متن پایان نامه :

 

می باشد در صورتي مي­توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. “زيرا رشد كودكان بالغ نياز به اثبات دارد. لذا اماره قانون شايد بتواند مشكل را تا حد زيادي حل نمايد و اطمينان حصول رشد را ايجاد كند.

بند الف) لزوم اماره قانوني براي رشد

همان­گونه كه مي­دانيم قانونگذار ما در مباحث مختلف حقوقي و تدوين قانون مدني بويژه در تدوين احوال شخصيه گرچه متكي بر فقه اماميه می باشد و راي مشهور و اجماع را در بسياري از مواد بعنوان ملاك اقدام قرار داده می باشد ولي در مواردي از حقوق كشورهاي فرانسه و سوئيس نيز متاثر بوده می باشد.

يكي از مواردي كه به تأثي از حقوق خارجي در قانون مدني ما آمده بود و در اصلاحات اخير و در راستاي تطبيق قانون با فقه اماميه حذف گرديد اماره قانوني براي تشخيص رشد مي باشد. قانون مدني ايران علاوه بر اينكه در ماده 1208 خود غير رشيد را تعريف مي كند در ماده 1209 اماره سن را مطرح مي­نمود و هر كس كه داراي هيجده سال تمام نبود را در حكم غير رشيد مي­دانست، با اين وجود در صورتي­كه بعد از 15 سال تمام رشد شخصي در محكمه ثابت مي­شد از تحت قيمومت خارج مي­گرديد كه اين ماده در تاريخ 8/10/61 حذف گرديد.

ماده واحده مصوب 1313 تحت عنوان “قانون راجع به رشد متعاملين” نيز قبل از آن 18 سالگي را اماره رشد مي­دانست. در ماده واحده مذكور تصريح شده بود: “اشخاصي كه به سن 18 سال تمام رسيده­اند از طرف محاكم عدليه و ادارات دولت و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب مي­شوند مگر آن­كه عدم رشد آن­ها بطرفيت مدعي­العموم در محاكمه ثابت شود، مناط تشخيص سن اشخاص اوراق هويت آن­ها می باشد مگر آن­كه خلاف آن ثابت شود.”

در اين روش با رسيدن شخص به 18 سالگي رشد او نيز محرز مي­گرديد و نيازي به اثبات در محكمه نداشت ولي به هر حال عدم رشد نيز در محاكم قابل اثبات بود زيرا ما مي­گوئيم 18 سالگي تنها اماره قانوني رشد می باشد (اين همان قولي می باشد كه رشد در آن به معني حقيقت نبود بلكه با تعيين مظنه معلوم مي­شد). هم­چنين در جريان تصويب مواد 1209  و 1210 قانون مدني در سال 1314 مفاد تبصره فوق­الاشاره تكرار گرديد و بر آن تاكيد شد ولي در اصلاحات سال 61 ماده 1209 حذف و ماده 1210 نيز به گونه­اي اصلاح شد كه سن بلوغ را براي رشد كافي مي­داند مگر عدم رشد ثابت شود. در بحث بلوغ و تحديد سن گفته شد كه اين سن براي پسران 15 سال تمام قمري و براي دختران 9 سال تمام قمري خواهد بود كه بنظر نمي­رسد                 علي­الخصوص در سن بلوغ دختران اماره­اي واقعي و متناسب براي رشد باشد زيرا حقيقتاً غالب دختران دراو باشد. مثلاً هنگامي­كه جوهره معامله و عدم غبن در عقود و معاملات از تاجري محرز شود بطوري­كه بر آن­چه كه كسب مي­نمايد محافظت و دقت كند. اگر صنعت­گر باشد در صنعت خود رعايت مقتضيات و امانت را بكند و امثال آن در مردان راه­هاي اختبار و آزمودن می باشد. به عبارت ديگر هر گاه شخصي متناسب با موقعيت اجتماعي و شغلي خود تصرفات صحيح و عقلائي بكند و عقلاء روش او را مطابق با شيوه خود بدانند رشد محرز مي­شود.

اما اختبار و آزمودن دختران مسلماً با پسران تفاوت دارد و بايد متناسب آنان انجام گيرد. مثلاً يك دختر بايد خياطي و بافندگي بداند، البته اگر اهل آن بوده باشد و يا اعمالي كه عقلاء از يك دختر بالغه و رشيده توقع دارند. همان­گونه اگر اهل آن بوده باشد. همان­گونه كه مي­دانيم اختبار و آزمودن براي اثبات رشد در فقه اماميه به دلايل مختلف مانند اصل، اجماع، اخبار و كتاب پذيرفته شده می باشد.[1]

به هر حال آزمودن و اختبار براي رشد بنا به ادله مختلف لازم و ضروري می باشد. (مرحوم محقق ثاني در جامع­المقاصد مي­فرمايد: “ولا يكفي­المره لابد من­التكرار مكرراً تحصل بلا غبطه­الظن كما نص عليه في­التذكره اذالملكه لا يعرف حصولها مره”.)[2] اين نكته را شيخ در مبسوط ذكر نكرده بود ولي محقق ثاني و صاحب تذكره معتقدند كه انجام كار به شيوه عقلايي بايد براي شخص ملكه باشد و يكبار انجام دادن براي اثبات رشد كافي نيست بلكه بايد آن­قدر تكرار شود كه ظن غالب ايجاد شود كه شخصي رشيد و اعمال او عقلايي می باشد.

     مرحوم سيدعلي طباطبائي در رياض­المسائل معتقد می باشد كه رشد مفهومي می باشد عرفي و رشيد كسي می باشد كه صلاح و خير اموال خود را بداند و اين مسئله براي او ملكه نفساني شده باشد كه اقتضاي اصلاح و امتناع از افساد آن را بنمايد، بطوري­كه در غير راه­هاي عقلايي مصرف نكند، نه مطلق اصلاح زیرا در اين صورت با سفه كه مقابل رشد می باشد جمع خواهد شد، با اين وجود

[1]حسيني­العاملي، سيدمحمد جواد، مفتاح­الكرامه، ج 5، ص 247.

[2]طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروة الوثقی،ج 2 ، ص 184 به نقل از پایان نامه فوق ص 180

 

 

 پایان نامه پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه