تکه ای از متن پایان نامه :

 

برانگیختن افراد به مقصود رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی می باشد(رحیمی، 1385).

 

2-6- ارتباط پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکرد

پاسخگویی در فرآیند حسابداری تأثیر بسیار مهم و حیاتی دارد. سازمان‌ها و شرکت‌ها برای ادامه حیات خود متکی به شبکه‌های پیچیده پاسخگویی می‌باشند. این شبکه‌ها بر اساس ثبت و گزارش فعالیت کار می‌کنند. برای انجام وظیفه و کنترل واحدهای اقتصادی به صورت مناسب، فرآیند حسابداری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. لذا این فرآیند با ثبت و گزارش فعالیت‌ها و نتایج آن‌ها شروع شده و به وظیفه پاسخگویی خاتمه می‌یابد. می‌توان گفت پاسخگویی موضوعی می باشد که حسابداری را از سایر اطلاعات در یک سازمان و یا شرکت مجزا می‌کند. درحقیقت، بهبود نحوه اقدام حسابداری به موازات پاسخگویی صورت می‌گیرد و در فرآیند گزارش اطلاعات از شرکت بایستی منطق پاسخگویی حاکم باشد. در پاسخگویی هدف‌هایی نهفته می باشد که دستیابی به آن‌ها ضروری می باشد. برای اندازه‌گیری میزان دستیابی به این اهداف، روش حسابداری مناسبی مورد نیاز می باشد. اهداف مبین مسیری می باشد که بایستی پیموده شود؛ یعنی فعالیت‌ها و تغییرات بایستی در آن جهت صورت پذیرد. در اینجا، پاسخگویی متکی به اندازه‌گیری عملکرد می باشد. یک سری فعالیت‌ها برای دستیابی به اهداف مشخص انجام می‌شود، با استفاده از نتایج فعالیت‌ها میزان دستیابی به اهداف مشخص می‌شود اندازه‌گیری عملکرد ممکن می باشد در ارتباط با اهداف گوناگونی از قبیل اهداف اقتصادی، اجتماعی و… تعریف شود. در زمینه حسابداری اندازه‌گیری عملکرد بیشتر مربوط به اهداف اقتصادی می‌باشد. پس می‌تواناندازه‌گیری حسابداری را مترادف با اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی دانست. اگرچه درآینده ممکن می باشد اندازه‌گیری حسابداری آنقدر گسترش یابد که اندازه‌گیری عملکرد، اهداف اجتماعی و یا حتی اهداف مهندسی را دربرگیرد(صفدری،1391).

 

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل – سایت ارشدها

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه