تکه ای از متن پایان نامه :

 

تصریح نماید.[1] (ماده 68 قانون 1967)

 

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن

صدور حکم ورشکستگی بر اساس تصفیه حساب جمعی استوار می باشد. طلبکارانی که با صدور حکم داخل در هیئت قرار گرفته اند به مقصود اعلام عضویت و استفاده از حقوق خود مطابق ماده 462 قانون تجارت «در مدتی که به موجب هشدار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده- اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات این هیأت می شود و این وحدت ملاکی که از ماده 574 قانون مدنی می گیرند. که مقرر می دارد: «شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین می باشد که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.»

ب) دعوت از طلبکاران: 

هر چند برای انعقاد قرارداد ارفاقی تایید یک یک طلبکاران لازم نیست، اما صحت آن در صورتی می باشد که قبلاً طلبکاران، به طریق مقتضی، از تصمیم به انعقاد قرارداد ارفاقی آگاه شوند بعد از انجام مقدمات مربوط به تشخیص و تصدیق یا قبول موقت مطالبات عضو ناظر به موجب ماده 472 بایستی لیست کلیه طلبکاران را به دفتر دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی ارائه نماید. موضوع مذاکره مجمع همراه با روز، ساعت، محل تشکیل که مندرجات اجباری و ضروری هستند در دعوتنامه و آگهی ها مندرج در روزنامه رسمی و لااقل یک روزنامه دیگر بایستی منتشر کند.[2] در حقوق فرانسه طبق قانون 1967 همراه با ارسال ابلاغیه به طلبکاران، بایستی تعدادی اسناد ضروری نیز برای آنها ارسال کرد تا آنها بتوانند با علم به قضیه رای
اصل بر آزادی قراردادی و حاکمیت اراده می باشد. هیچ کسی را نمی توان به انعقاد قراردادی که مورد رضایت او نیست مجبور نمود. پس عدم حضور مدیون با در نظر داشتن اطلاع او از قضیه، حکایت از این دارد که او قصد و رضایتی به انعقاد قرارداد ارفاقی ندارد. شخصیت تاجر هم به قدری مهم می باشد که قانونگذار حضور شخص او را لازم دانسته و در صورت داشتن عذر موجه، اعزام وکیل را مجاز شناخته می باشد. در صورتی که مدیون متوقف در مجمع عمومی حاضر نشود و وکیلی را هم به نمایندگی اعزام نکند (ماده 477 ق.ت) مجمع بایستی انحلال آن را ضمن گزارش به دادگاه صادر کند و حکم توقف را اعلام نماید.

 

گفتار سوم: موانع تشکيل قرارداد ارفاقي 

[1] . Bord, op, cit, 230.

[2] . عرفانی محمود ، حقوق تجارت، جلد 3، جهاد دانشگاهی، ص 65 به بعد.

 

 

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی – سایت ارشدها 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی